Opleiding

Global Dance Centre Opleiding

De positie van Hip Hop in de mainstream entertainment industrie

Global Dance Centre (GDC) gaat van start met een Master Trainer in Dance en Choreografen opleiding, geïnspireerd op de Hip Hop cultuur. GDC brengt hiermee de creativiteit van jongeren en hun straatcultuur en het zakelijk ondernemerschap bij elkaar. Voor GDC wordt dit een aanvulling op de brede amateur dansbeoefening van vele honderden dansers die wekelijks hun passie uitleven bij een van de drie GDC vestigingen.

De opleiding is bedoeld voor entertainers die met hun ongeschoolde, natuurlijke danstalent een behoorlijk inkomen willen verwerven. De ambitie van GDC is om met haar opleidingscertificaten deze entertainers en dansers toegang te geven tot het hoogst mogelijke niveau binnen de commerciële entertainmentindustrie. De Master Trainer in Dance en Choreografen die deze opleiding voortbrengen staan ervoor garant dat de positie van Hip Hop als eigenzinnig, dominant element binnen de brede entertainmentindustrie herkenbaar en authentiek is en dat dit ook voor de toekomst gegarandeerd zal blijven.

Hip Hop (urban) entertainment is als heersend element binnen de mainstream entertainment een onbetwiste miljarden business geworden. Hip Hop heeft zich ontwikkeld tot een culturele stijl met  vertakkingen naar film, lifestyle, fashion, gaming etc. Deze vertakkingen zitten inmiddels wijdverspreid in de samenleving en gaan dus niet meer weg. Toch weet Hip Hop zich voortdurend te onderscheiden van deze mainstream. Hip Hop heeft haar authenticiteit niet verloren en is niet verdwenen of opgegaan in deze mainstream. Hip Hop blijkt een onophoudelijke bron van nieuwe creativiteit te kunnen aanboren. De ‘cultuur van de straat’ levert continue inspiratie op. Het zijn de jonge amateur Hip Hop dansers en rapmuziek beoefenaars die deze stroming permanent van nieuwe voeding en ‘swag’ voorzien.

Bij GDC wordt dit proces begrepen. Wij weten dat deze bron zorgvuldig gekoesterd moet worden, dat het ongepolijste ruwe talent zorgvuldig begeleid moet worden om tot bloei te komen en dat dit de enige manier is voor jonge Hip Hop dansers om niet ten onder te gaan in de brede bedding van de mainstream entertainment en cultuur. GDC doet dit vanwege artistieke en zakelijke/commerciële redenen. GDC is ervan overtuigd dat door het leggen van een professionele basis het verdwijnen van de Hip Hop in de mainstream en daarmee het verlies van haar authenticiteit en zeggingskracht voorkomen kan worden.

Global Dance Centre

Global Dance Centre is in 2004 opgericht door ondernemer, event- en televisie Choreograaf Nicholas 'Shaker' Singer om een belangrijke rol te vervullen in de Nederlandse urban dansindustrie. Ruim 15 jaar later is GDC de onbetwiste marktleider voor recreatieve dans met Hip Hop als basis. De dansschool heeft vestigingen in Amsterdam/Diemen, Almere en Rotterdam.

Commerciële dominantie van Hip Hop

Waarom een docenten en Choreografen opleiding vanuit de amateur Hip Hop dansbeoefening?

Het antwoord ligt in de ontwikkeling van de Hip Hop cultuur zelf. Enkelen hadden in de jaren '70 durven vermoeden dat binnen enkele decennia Hip Hop (urban) muziek zich wereldwijd zou ontwikkelen tot het nummer 1 muziekgenre met sterke invloeden op de jongerencultuur, de mainstream entertainment en de mode-, stijl- en kunstuitingen die daarmee gepaard gaan.

Hip Hop ontstond in de vroege jaren '70 als een culturele en artistieke subcultuur in de blockparties in de Bronx, New York City. Lange tijd werd Hip Hop beschouwd als een geïsoleerde tegencultuur van slecht geïntegreerde jongeren. Met de bijbehorende Rap, breakdancing, DJing en graffiti werd Hip Hop gezien als een controversiële stroming. Hip Hop en Rap werden gedemoniseerd in de media en veroordeeld vanwege de veronderstelde relatie tot criminaliteit en geweld. Pas eind jaren '90 realiseerde men zich de blijvende invloed van deze stroming. In 1999 schreef Becky Blanchard in Poverty & Prejudice: Media and Race het artikel 'The Social Significance of Rap & Hip-Hop Culture'. Dit artikel was voor velen een eyeopener, waarin de historische, maatschappelijke en sociale context van de stroming werd geanalyseerd. Het belang en de functie van de Hip Hop cultuur werden door Blanchard geïnterpreteerd als de protest-stem van een niet gehoorde, nergens vertegenwoordigde, niet gerespecteerde en niet begrepen jeugd. Daarnaast benoemde zij de verregaande commercialisering en de toenemende toeëigening ervan door de mainstream muziekindustrie.

In dezelfde periode concludeerde studies in Westerse landen dat stedelijke jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar het grootste deel van hun besteedbaar inkomen uitgaven aan kleren, voedsel, muziek, schoenen en juwelen. Deze bevindingen hadden significante implicaties voor de economie. Ten eerste bepaalde de urban youth als gevolg hiervan de trend voor de populaire cultuur. Hierin was Hip Hop de leidende stijl die de meest geconsumeerd producten bleek voort te brengen. Ten tweede had dit grote gevolgen voor de mode, taal en gedrag van jongeren en hiermee ook voor de marketing hiervan.

In 2018 voorspelde het gerenommeerd zakenblad Forbes dat de Hip Hop cultuur tegen 2020 drie prominente aspecten van de samenleving zal domineren. Deze drie aspecten zijn de politiek, educatie en Corporate America met haar groeiende invloed op "sports, tech en venture capitalism" (Ogden Payne, 2018).

Weinigen twijfelen er nu nog aan dat Hip Hop - mede doordat het steeds nieuwe bronnen wist aan te boren en zich opnieuw wist te vernieuwen - nu de status van grootste genre in de wereld heeft veroverd.

GDC neemt het op zich om met haar opleiding de Nederlandse markt van een solide basis in de dans- en entertainmentindustrie te voorzien.

Grote kansen vanuit recreatieve dans

In vele opzichten is Global Dance Centre met haar vernieuwende aanpak en sterk ontwikkelde commerciële insteek de meest leidende amateur dansschool van Nederland. GDC bestaat ca. 15 jaar. Het heeft inmiddels bloeiende vestigingen in drie verschillende steden en heeft hechte banden met het commerciële werkveld. GDC ontwikkelt actief eigen mediaproducties voor prominente commerciële afnemers, waarin danstalent uit eigen huis tot ontplooiing kan komen. Hierdoor kan GDC de marktleider onder de huidige amateur dansscholen worden genoemd. GDC realiseert zich dat er meer nodig is dan een amateuropleiding om jongeren structureel hun brood te kunnen laten verdienen met dans. Hier verwijzen recente marktontwikkeling naar.

Het talent afkomstig van GDC maakt deel uit van het uitvoerende werkveld van deze industrie. Gevestigde opdrachtgevers in diverse branches, waaronder televisie, live-entertainment en internationale merken, zien de toegevoegde waarde van rauw talent die altijd voor aan de trend staan.

Het internet en sociale media dragen hier sterk aan bij. De wereld is transparanter geworden dan ooit. Hypercommunicatie zorgt ervoor dat steeds meer jongeren op de hoogte zijn van de laatste trends overal ter wereld. Het inzetten van deze tools op de juiste manier zorgt voor zichtbaarheid zonder tussenkomst van derden. Dit biedt de entertainer de mogelijkheid om zich met een druk op de knop te presenteren aan de wereld.

Waar het 10 jaar geleden ondenkbaar was om zonder hulp van gevestigde mediabedrijven eigen content te maken, leven we nu in een tijd waar je met een smartphone de regie in eigen handen hebt. De ongekende snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt en de dominante rol van het internet maakt het bijna onmogelijk om kwaliteit van elkaar te onderscheiden.

De opleiding van GDC draagt eraan bij om kwaliteit te ontwikkelen en zichtbaar te maken in deze snelle en onstuitbare markt. De professionals die worden opgeleid door GDC spelen een prominente rol in deze markt.

Opzet van de opleiding

De opleiding van Global Dance Centre is in het leven geroepen om entertainers in dans en choreografie de benodigde kennis in creatief ondernemerschap te leren, waarmee zij hun marktpositie in de entertainmentindustrie kunnen vergroten. De opleiding biedt uitsluitend plek voor entertainers met danservaring op gevorderd niveau.
 

In een leertraject van 12 maanden worden er theorielessen gegeven door gastdocenten in o.a. financiën, marketing, communicatie, werkveld orientatie en business. Daarbij krijgen zij praktijklessen dans van zowel nationale als internationale topchoreografen. Op deze praktijk en theorie zullen zij worden getoetst om zo hun creatieve en zakelijke inzichten op professioneel niveau te ontwikkelen. Het is namelijk van groot belang dat zij begrijpen wat de markt van hun verwacht en in staat zijn om zakelijke afspraken te maken.

Op de helft van het studiejaar moet er een specialisme gekozen worden. Studenten met het specialisme Master Trainer in Dance krijgen een stageplek binnen Global Dance Centre. Studenten met het specialisme Choreograaf worden gekoppeld aan een commerciële opdracht c.q. een artiest.

Beide specialismen sluiten het jaar af met een examenopdracht waarin zij al het geleerde samen moeten brengen in een volwaardige showproductie.

De opleiding streeft ernaar om de passie die entertainers hebben voor het vak te waarborgen. Daarbij wordt tegelijkertijd ook de authenticiteit van de Hip Hop dans veiliggesteld.

Om deze reden zullen originaliteit, een goede representatie en beheersing van alle creatieve achtergronden en respect voor elkaars creativiteit en voor de Hip Hop cultuur zwaar wegen binnen de opleiding.

De missie van Global Dance Centre is het professionaliseren van talent om het maximale uit een markt te halen die veeleisend is, maar ook veel werkgelegenheid en zakelijke kansen biedt.
 

INFORMATIE OVER DE OPLEIDING

Kosten
€94,50,- per maand met onbeperkt dansen (dit is een 12 maanden contract)
Totaal 40 lesdagen (3 uren per lesdag)

Eenmalige kosten
Kleding €195,- (2x trainingspak + 2x T-shirt)
Inschrijfgeld €75,-

Maandag (vestiging Rotterdam)
Conradstraat 20
18:30 t/m 21:30

Vrijdag vestiging Amsterdam (voor GDC Almere + Amsterdam)
Dalsteindreef 4037 Diemen
18:00 t/m 21:00

Leeftijd
Vanaf 16 jaar en ouder!

Start opleiding
Maandag 16 september 2019

Klik hier voor meer informatie over de audities en informatieavond.

Meld je voor de auditie of informatieavond aan via: info@globaldancecentre.nl (vermeld de vestiging)

Over GDC

Global Dance Centre is een dansschool van deze tijd. Opgericht om een belangrijke rol te vervullen in de ontwikkeling van de professionele en amateur urban danswereld.

De grootste urban dansschool van nederland

Vanuit alle uithoeken van het land komen dansers naar GDC. GDC is een begrip geworden in de Nederlandse dansscene en een broedplaats voor talentontwikkeling.

Voor iedereen!

Vanaf 4 jaar

15 dansstijlen

Hiphop,streetdance, jazz,Afrodance,modern, breakdance, heels en meer

6 dagen p/w geopend

Meer dan 250 lessen per week